Menu
Puhači za lišče

Puhači za lišče (0)

Snažni i učinkoviti uređajiza čišćenje površina od lišća, granja i otpadaka, namijenjeni za kućnu uporabu ili za profesionalnu uporabu na javnim površinama. Kod ovih uređaja posebna pažnja je usmjerena na jednostavnost uporabe, nisku razinu buke pri radu te smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

Vodič za odabir puhača/usisivača

Za vrtlare ili kućnu potrebu, za uređivanje cvjetnjaka, staza ili travnjaka, najprikladniji uređaji su ručni usisivači sa djelokrugom koji varira od 25 do 30 cm3.

Leđni usisivači sa varijabilnim djelokrugom od 30 do 70 cm3, su bolja opcija za  čišćenje većih površina kao što su razni nasadi, livade, veliki vrtovi ili gradskih  područja: parkovi, stadioni, cvjetnjaci ili ceste.

Pojedini modeli se lagano mogu prilagoditi kako bi djelovali kao puhači ili usisivači  uz pomoć odgovarajućih dijelova, sa noževima koji usitnjavaju usisani i materijal  kako bi se smanjio volumen koji se sprema u vreću. Također, mogu biti opremljeni sistemom koje uvelike smanjuje vibraciju koja se prenosi na rukovatelja prilikom rada.

  Ispravno održavanje usisivača

  • Nakon svakih 10 radnih sati, očistiti filter zraka, zamjeniti ako je oštećen ili istrošen.
  • Povremeno provjeriti stanje filtera goriva; ako je previše natopljen, ukloniti i zamjeniti.
  • Povremeno očistiti pera cilindra četkom ili kompresiranim zrakom.
  • Povremeno očistiti svjećicu i provjeriti razmak elektrode (0,5 mm)
  • Provjeriti stanje prigušivača buke, u verziji od 62 cm3 ukloniti zaštitnu mrežicu sa  prigušivača nakon svakih 30/40 radnih sati i ukloniti karbonske nakupine.

AUTO MOTO NEWS

Login or Register