Menu
Sjeckalice za grane

Sjeckalice za grane (0)

Neophodna pomoć za sve vrtlare, ovi novi usitnjivači bio otpada rješavaju problem koji predstavlja vrtni otpad (komadići drveta, grančice). Opremljeni snažnim električnim ili benzinskim motorom, oni usitnjavaju organski otpad i lišće. Smanjivanjem na kompaktnu masu otpad se može koristiti kao kompost kako bi se vratili potrebni sastojci natrag u zemlju za bolji prirodan rast biljaka.

Vodič za odabir bio usitnjivača

Prvu stvar koju treba uzeti u obzir je pogonska jedinica, koja može biti  elektro motor (ako se uređaj upotrebljava u blizini strujnog priključka) ili benzinski motor  (bolja opcija za češću uporabu i jedina opcija ako ne postoji strujni priključak).

Druga stvar koju treba uzeti u obzir je tip otpadnog materijala (konzistencija i promjer) i količina samog materijala.

Mekani materijal kao lišće i grančice i grane do 40 mm u promjeru: može se koristiti električni bio usitnjivač snage od 2000 do 2500 W.

Za teže poslove, usitnjavanje konzistentnijeg materijala  i promjera većeg od 40 mm,  preporuka je benzinski motor koji će pružiti brži radni učinak  (do 650 kg/sat) i ima veći odušak za brže izbacivanje usitnjenog materijala.

Ispravno održavanje sjeckalica

  • Modeli s benzinskim motorom: povremeno provjeriti razinu benzina i ulja.
  • Modeli s benzinskim motorom: povremeno provjeriti filter zraka i očistiti svjećicu.
  • Naoštriti oštrice ili ih zamjeniti ako uzrokuju da uređaj ne radi punom snagom.
  • Oštrice uvijek zamjeniti u parovima.
  • Na kraju svakog posla očistiti uređaj,  uklanjanjem usitnjenog materijala sa oduška.
  • Provjeriti stegnutost svih vijaka.

AUTO MOTO NEWS

Login or Register